FOR CARAVAN
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

VYHRAJTE TÝDENNÍ KAPITÁNSKÝ KURZ NA PLACHETNICI V CHORVATSKU S MOŽNOSTÍ ZÍSKAT PRŮKAZ MDČR S OPRÁVNĚNÍM "C"

Návštěvnická soutěž o poukaz na praktický týdenní kapitánský kurz v Chorvatsku.
Typ akce: Soutěž


Datum zahájení: Sobota, 2020-03-14 10:00 - 18:00

Místo konání: Hala 2, stánek 2B09

Organizátor: YachtNet s.r.o.

Prezentace: Odkaz na prezentaci

WWW: www.yachtnet.cz

Vstupné: v rámci vstupenky na veletrh


Kontaktní informace:
ABF, a.s.
Návštěvnická soutěž

Vyhrajte týdenní kapitánský kurz na plachetnici v Chorvatsku v sezóně 2020  s možností získat průkaz

MDČR s oprávněním "C"

 

Základní informace:

Vážení návštěvníci, jak se již na našem veletrhu FOR BOAT stalo zvykem, tak i letos budete mít možnost, zapojit se do návštěvnické soutěže. Stačí přijít na veletrh, zde vyplnit anketní lístek a vhodit jej do osudí na expozici firmy  YachtNet s.r.o. ( 2B09 ),. Soutěž potrvá do neděle 15. 3. 2020 do 14.00.

 


Podmínky:

Pravidla soutěže:

 

 • Těmito pravidly se řídí soutěž s názvem „Návštěvnická soutěž“ konaná na veletrhu FOR BOAT 2020 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech (dále jen soutěž) v období od 13. 3. 2020 do 15. 3. 2020.
 • Pořadatelem soutěže je společnost ABF, a.s., IČ 63080575, se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9.
 • Účastníkem soutěže může být každý návštěvník veletrhu starší 18 let, který má trvalý pobyt na území ČR a řádně vyplní anketní lístek. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké.
 • Anketní lístky budou volně přístupné pro návštěvníky  na expozici firmy YachtNet s.r.o. číslo stánku 2B09.
 • Návštěvník se stává soutěžícím tak, že po vyplnění anketního lístku vhodí v době konání veletrhu lístek do boxu umístěného na expozici u partnera soutěže (firma YachtNet s.r.o.).
 • Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze jedenkrát.
 • Výhercem ceny soutěže se stává soutěžící, který v anketním lístku uvede co nejpřesnější odpověď na otázku: Kolik návštěvníků se zapojí do návštěvnické soutěže YACHTNET na  veletrhu FOR BOAT? Pořadí výherců se řídí mírou přesnosti odpovědi v sestupném pořadí. Počet výherců je daný počtem cen v soutěži.
 • Účastník soutěže může být výhercem pouze jedné ceny.
 • Vyhodnocení odpovědí proběhne do 20.3.2020 .
 • Výherci budou o výhře informováni  telefonicky dle údajů uvedených v anketním lístku, nejpozději do 1.4.2020. V případě, že soutěžící nebude reagovat, resp. nepodaří se jej kontaktovat ani na třetí pokus, jeho výhra propadá.
 • Jméno výherce bude zveřejněno bezprostředně po vyhodnocení odpovědí na internetových stránkách www.forboat.cz.
 • Účastník soutěže vyplněním anketního lístku výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel uvedl jména výherců na webových stránkách www.forboat.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže a aby pořadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. zpracoval poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, adresa bydliště a telefonní číslo, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a pro potřeby kontaktu s těmito osobami. Správcem ve smyslu citovaného zákona je společnost ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9. Souhlas ke zpracování osobních údajů lze kdykoli odvolat písemnou žádostí na adresu pořadatele soutěže.
 • Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší jakékoli z pravidel soutěže.
 • Podrobná pravidla soutěže budou k nahlédnutí na: www.forboat.cz
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na: www.forboat.cz .
 • V případě, že na soutěžní otázku poskytnou dva a více účastníků zcela totožnou odpověď, proběhne pro tyto soutěžící doplňkové kolo s doplňující otázkou: Kolik lodí bylo vystaveno v hale 2 v průběhu veletrhu FOR BOAT? Otázka bude soutěžícím zaslána formou SMS během vyhodnocování soutěže.
 • O pořadí soutěžících v doplňkovém kole rozhoduje správnost a rychlost odpovědi (čím rychlejší správná odpověď, tím lepší pozice). Doplňkové kolo tedy vygeneruje pořadí mezi zcela stejně tipujícími soutěžícími a jeho cílem je pouze vyjasnění nerozhodných pozic vzniklých na základě předešlých tipovacích odpovědí na anketním lístku.
 • Poukaz na kapitánský kurz lze využít pro úhradu kurzovného na praktický týdenní kapitánský kurz v Chorvatsku v sezóně 2020. Pro účast na kurzu platí podmínky uvedené na www.yachtnet.cz.
 • Poukaz lze uplatnit na adrese YachtNet s.r.o., Brdlíkova 288/1e, 150 00 Praha 5 do 6. 4. 2020. Uplatněním poukazu se rozumí vyplněná a podepsaná přihláška na kapitánský kurz v Chorvatsku dle volných termínů. Pokud není poukaz uplatněn ve výše uvedeném termínu, propadá.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo určit každou jednotlivou výhru, a to i odlišně od jejího popisu v pravidlech či vyobrazení na soutěžních materiálech, a také počet výher. Pořadatel zajistí poskytnutí výher přímo výhercům; dodavatelé výhercům také přímo odpovídají za kvalitu výher a vyřizují případné reklamace. Dodavatelé výher jsou oprávněni vázat čerpání výhry na další obvyklé podmínky.

 

 Trvání soutěže je od 10,00 hod dne 13.3. do 14,00 hod dne 15.3.2020.

 

 

Pořadatel: ABF a.s.ve spolupráci s YachtNet s.r.o.


Závěrečná zpráva 2019

Facebook
Sociální sítě
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje